تور سوم

تاریخ رفتتاریخ برگشتاقامتشروع قیمت
1397-01-121397-01-18
  • ۳ شب
  • اطلس گلوبال
  • گلفام سفر
950.000

اطلاعات پکیج ها و قیمت ها

نام هتلدرجه خدمات2 تخته (هرنفر)1 تخته (هرنفر)کودک ۶ تا ۱۲ سالکودک ۲ تا ۶ سالتوضیحات
یکB.B1.950.0001.800.0001.700.0001.350.000
دوB.B1.450.0001.250.0001.050.000950.000