تور

تاریخ رفتتاریخ برگشتاقامتشروع قیمت
1396-12-031396-12-03
  • ۳ شب
  • اطلس گلوبال
  • گلفام سفر
1.700.000

اطلاعات پکیج ها و قیمت ها

نام هتلدرجه خدمات2 تخته (هرنفر)1 تخته (هرنفر)کودک ۶ تا ۱۲ سالکودک ۲ تا ۶ سالتوضیحات
یکB.B1.700.0001.700.0001.700.0001.700.000
B.B1.700.0001.700.0001.700.0001.700.000